SA

RETURN SWITCH DATA Command

SA:<CR>

  • SA:<Number of local switch bytes +1>,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL,<Total Number of Network bytes +1>,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN<CR>

where LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = variable length list of local switches and NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN =  variable length list of network switches